Információk az résztvevők és az előadók számára

Az előadások megtartásához és megtekintéséhez nem szükséges a Továbbképzési portál (ahol most vagyunk) felületén a felhasználói azonosítás. (Belépés - jobb felső sarok). Azonban az előadások túlnyomó része online történik a webex rendszerében, amely fogja kérni minden egyes belépéskor a felhasználó (előadó, hallgató) nevét és email címét. Javasoljuk, hogy mindenki vendégként lépjen be, azok is, akik rendelkeznek webex jogosultsággal. Ugyanis ebben az esetben csak az email cím formai ellenőrzésére kerül sor, mert az adatok csak egymás tájékoztatását és a rendezvény naplózását szolgálják.

Néhány előadás, Dr. László István előadásai előre felvett video formájában történnek, amelyek elvileg bármikor elérhetőek a tanfolyam első három napján az előadások alább található címeire történő kattintással, de javasoljuk, hogy az órarendben feltüntetett időkeretben tekintsék meg őket.

A részvevőknek a tanfolyam sikeres elvégzéséhez (pontszerzés) az utolsó előadást követően (október 7-én csütörtökön 15 órától) 30 kérdésből álló feleletválasztó tesztet kell írniuk, azonban ehhez már feltétlenül szükséges a portálra való belépés, felhasználói azonosítás a jelentkezéskor megadott email címmel (ez lesz a felhasználói név) és a levélben megkapott jelszóval.

Kérjük továbbá, hogy a tanfolyam végén, még a tesztvizsga előtt töltsék ki a Szak- és Továbbképzési Központ alább hivatkozott kérdőívét!

(Nincs még hír)